Link copied to clipboard
Home Diensten Wereldwijde teamvergroting Blog Offshore Team Hoe bouw je een succesvol remote software development team

Hoe bouw je een succesvol remote software development team

Offshore Team
Best beoordeelde software ontwikkeingsl bedrijf

Krijg zorgvuldig geselecteerde tech-experts om uw team aan te vullen of bouw een hoogwaardige mobiele/web-app vanaf scratch.

Neem contact op

Zoek goede developers uit en pas goed op ze. Hoe zorg je dat je een goed remote software development team opzet? Zorg dat je begrijpt wat voor product je verkoopt. Huur de juiste mensen in voor je aanstaande software development team. Lees verder om uit te vinden hoe je de perfecte crew aan boord krijgt en zet ze op een spoor van continue verbetering.


Hier volgen 8 bewezen tips die je helpen een goed software development team te bouwen en te zorgen dat het goede remote resultaten levert.

 1. Huur de juiste mensen in voor je software development team
 2. Leer hoe je een software development team samenstelt
 3. Definieer de rollen en verantwoordelijkheden van je remote software development team
 4. Zorg voor hoge prestaties en veilige samenwerking op afstand
 5. Maak tijd voor programmeren
 6. Bevorder een cultuur van mentorschap
 7. Bevorder innovatie en voortdurende verbetering
 8. Bied alle tools die je team nodig heeft

1. Huur de juiste mensen in voor je software development team

Mensen inhuren is nooit gemakkelijk. En het is nog lastiger om een remote software development team in te huren, alleen op basis van een cv en een aantal Zoom-gesprekken. Toch zijn er diverse mogelijkheden die licht kunnen werpen op het vermogen van een kandidaat om deel uit te maken van een goed software development team.

Waar moet je op letten bij het inhuren van een software developer?

 • Goede software developers zijn teamspelers

De tijd dat software developers alleen code schreven is voorgoed voorbij. Juist bij software development heb je getalenteerde mensen nodig die ook nog goed kunnen communiceren.

Het succes van je toekomstige product hangt af van effectieve communicatie en of de teamleden goed met elkaar en met jou kunnen opschieten. Probeer kandidaten te vinden die hun ervaring met het bereiken van een doel graag delen met een team, goed kunnen omgaan met controversiële meningen en de input van andere collega's erkennen.

Zoek naar mensen die niet alleen goede software kunnen bouwen, maar die ernaar streven om dingen samen voor elkaar te krijgen en als team te slagen in plaats van alleen.

 • Ze zijn proactief

De software developers waar je naar op zoek moet zitten niet te wachten tot ze taken op hun bord krijgen. Ze willen niet alleen voor je werken vanwege het salaris, maar ook vanwege een interessant en uitdagend project. Daarom is motivatie zo belangrijk. Developers zullen vragen stellen en hun visie geven over de beste manier om de dingen te organiseren. En zelfs als hun ideeën niet altijd goed zijn, zullen ze een denkproces in gang zetten bij andere teamleden. Dat zijn de developers die je moet inhuren voor je software development team.

 • Ze nemen verantwoordelijkheid

‘Verantwoordelijkheidsgevoel’ is een soft skill die je veel op cv's tegenkomt. En hoewel het bijna onmogelijk is om van tevoren te weten of een kandidaat echt verantwoordelijk neemt, moet je toch proberen erachter te komen. Vraag hoe ze hun dag plannen, prioriteiten stellen, rapporten maken en omgaan met ongeplande taken, vergaderingen en rollbacks.

 • Ze pushen zichzelf

Ideale developers in een software development team doen aan zelfstudie en vinden het leuk om nieuwe vaardigheden te leren. Ze vinden het prima om taken te krijgen waar ze geen ervaring mee hebben.

Vraag wat iemand zou doen als hij de opdracht zou krijgen tijdelijk de verantwoordelijkheden van een collega op zich te nemen en kijk hoe gemakkelijk ze het ermee eens zijn. Pas op voor mensen die zeggen dat als een bepaalde taak niet tot hun takenpakket behoort, ze het niet doen zonder extra betaald te worden. Je krijgt dan eindeloze debatten over wie wat doet en voor hoeveel.

2. Leer hoe je een software development team samenstelt 

Een gezonde werkomgeving, gedeelde principes en gemeenschappelijke doelen zijn de drie pijlers van een effectief software development team. Er zijn geen gouden regels.

Om goede software te leveren hoeft een development team niet in één kamer te zitten, het kan ook geografisch verspreid zitten. Belangrijker is een eenvoudig onboarding-proces dat goed is vastgesteld vóór de start van de release om ervoor te zorgen dat iedereen in positie is voor het avontuur van het bouwen van software.

Zorg dat ieder teamlid productief is. Leer hoe je een software development team bouwt op basis van het principe van deze drie E's:

building-a-software-development-team

Een software development team bouwen

Educate

 • Zorg ervoor dat iedereen zijn rol kent bij het bereiken van het gemeenschappelijke doel
 • Schrijf een releaseplan met deadlines, doelen en benodigde middelen
 • Bereid beheers- en oplossingsrichtingen voor in verband met mogelijke risico's
 • Zorg ervoor dat iedereen weet hoe jij communiceert
 • Zorg dat iedereen weet bij wie hij met vragen terecht kan in geval van onverwachte problemen

Dit document moet beschikbaar zijn voor alle leden van het team voor snelle actie in geval van problemen.

Engage

Stimuleer teamgeest. Heet iedereen welkom en maak duidelijk dat mensen vrij zijn om hun meningen en zorgen te delen zonder angst om bekritiseerd te worden door jou of collega's. Nodig belangrijke teamleden uit om deel te nemen aan planningsbijeenkomsten en stimuleer hen om het initiatief te nemen en delen van de release vorm te geven.

Empower

Een teken van een gezond software development team is dat het indien nodig kan functioneren als een zelforganiserend team. Teamleden functioneren onafhankelijk en iedereen kent zijn rol bij het bereiken van het gemeenschappelijke doel. Hoe dit doel wordt bereikt wordt mede door het team bepaald. De echte manager van een zeer productief software development team is het doel. Baken de grenzen af waarbinnen het team zijn eigen beslissingen kan nemen.

3. Definieer de rollen en verantwoordelijkheden van je remote software development team

Duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden binnen het software development team zijn de sleutel tot succes in elk softwareproject.

De structuur van het software development team hangt af van je eigen behoeften. Voor het ene project zijn alleen developers van mobiele apps nodig, terwijl voor een ander project een volledig multifunctioneel software development team nodig is.

Wat is de ideale grootte van een team?

Een typisch software development team met hoge productiviteit bestaat uit 5–7 mensen. Binnen een team van deze omvang kan elk teamlid alle projectdetails volledig omvatten en de reikwijdte, uitdagingen en mogelijke oplossingen van het project begrijpen. Als het team uit meer dan zeven personen bestaat, moet je richtlijnen en werkstromen gaan opstellen en toezicht gaan houden op de coördinatie van de groep, of iemand inhuren om dat te doen.

Zoals we eerder vermeldden, is een teken van een ideale teamgrootte dat het team zichzelf kan managen en de projectontwikkeling zelfstandig kan afhandelen.


software-development-team-structure

Een goed werkend software development team bouwen

 • Software developers

Als je ooit een software development team hebt samengesteld, weet je dat software developers, front-end en/of back-end, de kern ervan uitmaken. Afhankelijk van je behoeften ben je mogelijk al tevreden met één full-stack developer.

Wat je na verloop van tijd zeker nodig hebt is een senior developer. Zijn ervaring en gevorderde kennis zullen je meer kosten, maar die kosten zullen zich ook terugbetalen. Met zijn (of haar) strategische blik, ervaring en intuïtie kun je veel fouten vermijden en uiteindelijk een beter product krijgen. Als blijkt dat sommige andere vaardigheden ook nodig zijn, zijn senior developers in staat om hun vaardigheden snel aan te passen, door bijvoorbeeld over te schakelen van Angular naar React.

 • QA engineer

Een QA engineer helpt je testresultaten te analyseren en fouten te vinden in de beginfase van softwareontwikkeling, en het product te controleren voordat je het uitrolt. Het nut van QA engineers is ervoor te zorgen dat het product voldoet aan alle eisen van de producteigenaar.

 • Projectmanager

De rol van de projectmanager ligt hoofdzakelijk in de communicatie met de klant, het samenstellen van de vereiste documentatie, budgetteren, ondertekenen van SOW's, het leiden van het team en teamleden houden aan de afspraken. Projectmanagers anticiperen op en beheren risico's en zorgen ervoor dat het project op tijd en binnen het budget wordt opgeleverd.

Naast het beheren van je projecten houdt een projectmanager ook de veranderende prioriteiten in de gaten, zodat het op tijd gas geeft of op de rem staat. Ook moet hij de leden van het development team controleren op tekenen van burn-out.

Als je je geen goede projectmanager kunt veroorloven, moet je er zelf een worden. Overweeg projectmanagementvaardigheden te ontwikkelen door trainingen te volgen en andere projectmanagers en lijnmanagers die je kent te raadplegen voor tips en ervaringen.

 • Scrum master

De rol van de Scrum master is om Agile-principes te implementeren en ervoor te zorgen dat deze principes worden nageleefd door het software development team. Daarnaast moet hij (of zij) contact houden met de klant om te zorgen dat sprints niet onderbroken worden door onverwacht toegevoegde functies. Aanvullende of nieuwe functies moeten worden gericht aan de producteigenaar en worden toegevoegd aan de product backlog. Als er geen afspraken over zijn gemaakt treden projectmanagers vaak op als scrum master.

 • Producteigenaar

Een producteigenaar vertolkt de doelen die zijn gesteld door de zakelijke stakeholders naar het software development team. In eenvoudige bewoordingen zorgt een producteigenaar ervoor dat het team het juiste product bouwt. Deze persoon is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in de backlog en voor het plannen van de werkzaamheden.

 • Teamleider

Een teamleider is verantwoordelijk voor de technische oplevering van het project. Meestal is de teamleider ook actief lid van het development team, zodat hij de technische behoeften van het project kent.

Onthoud dat de teamleider en de projectmanager niet dezelfde rol vervullen. De verantwoordelijkheid van de projectmanager is ervoor te zorgen dat het project verstandig wordt gepland en dat het team optimaal presteert. De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse inspanningen van het technische team en zorgt voor de beschikbaarheid van alle middelen die nodig zijn voor een project.

Een teamleider is essentieel voor elk team. Hoe meer teams, hoe meer teamleiders. Om teamleider te worden moet een software developer een goede specialist zijn maar ook weten hoe hij mensen aanstuurt en in hun behoeften moet voorzien.

 • Chief architect

Of je een Chief architect moet inhuren hangt af van de complexiteit van het product en de vaardigheden die je binnen je technische organisatie hebt. Als je een complexe bedrijfsstructuur aanstuurt met verschillende afdelingen die weer uit verschillende development teams bestaan, heb je iemand nodig die de workflow tussen deze afdelingen en teams kan coördineren. Als de technologische uitdagingen groter worden dan de mogelijkheden van je huidige team of de technische veranderingen erg complex zijn, dan is dit moment om een Chief architect in te huren.

 • Bedrijfsanalist

De taak van de bedrijfsanalist is het inventariseren van vereisten en het doorgronden van de reikwijdte van het project, de behoeften van de klant en de pijnpunten. Een gedetailleerde bedrijfsanalyse omvat een gedetailleerde schets van (mogelijke) problemen, kansen en oplossingen voor het bedrijf, planning, budgettering en rapportage.

 • UI/UX-designer

User Experience en User Interface Designers helpen je met het optimaliseren van het gebruiksgemak van je webapplicaties voor de eindgebruiker. Ze creëren een betere gebruikerservaring door verschillende interfaces te testen en obstakels en problemen voor de eindgebruikers weg te nemen en op te lossen.

4. Zorg voor hoge prestaties en veilige samenwerking op afstand

Gezien wat er zich in 2020 en 2021 allemaal voordoet in de samenleving verschilt het werken met een remote software development team niet zo veel van het hebben van een regulier team van in-house developers. Dit betekent dat als je je ooit hebt afgevraagd wat het hebben van een remote software development team voor voordelen met zich meebrengt, dit de tijd is om te experimenteren.

Dit zijn de meest gestelde vragen van klanten van Grid Dynamics die met ons een remote software development team hebben samengesteld:

 • Hoe werkt het wervingsproces?

Wij doen twee dingen: we passen het beproefde wervingsproces van Grid Dynamics toe of implementeren de wervingsstrategie van de klant. Ons eigen wervingsproces omvat vier stappen:

 1. Jij vertelt ons over je zakelijke behoeften, teamstructuur en benodigde functies.
 2. Wij zoeken en screenen kandidaten en helpen je met de sollicitatiegesprekken en het aannemen van kandidaten.
 3. Jij gaat aan de slag met je remote developers terwijl wij zorgen voor de onboarding, loonadministratie, belastingen, vakanties, ziektedagen en andere administratie.
 4. Jij bouwt een team van remote developers op met onze ondersteuning. Wij wijzen een HR/Client manager aan die in contact staat met beide partijen en klaar staat om problemen op te lossen.
 • Hoe kan ik een inschatting maken van de kosten?

Als je met Grid Dynamics een developerteam samenstelt zijn er geen kosten verbonden aan de werving. Je betaalt niets totdat je een developer hebt gevonden die aan al je behoeften voldoet. Zodra je van start gaat betaal je een vast maandelijks bedrag plus het salaris van je developer of team. Alle wervingskosten en kosten voor vervanging van mensen zijn gratis.

 • Hoe lang duurt het voor mijn remote software development team actief is?

Het duurt 4 tot 7 weken om een developer in Oekraïne in te huren. Het opzetten van een team van 20 ontwikkelaars kost 8 tot 9 maanden

5. Maak tijd voor programmeren

Bedenk bij het samenstellen van een software developm

ent team dat technisch werk focus en toewijding vereist. Zorg ervoor dat je development team zich iedere dag een paar uur ononderbroken op zijn kerntaak kan concentreren.

Creëer de tijd voor programmeren door afleidingen weg te nemen. Plan je teamvergaderingen bijvoorbeeld in de ochtend, zodat de programmeurs geen tijdsdruk ervaren.

Je kunt ook een regel voor het hele team instellen dat de tijd tussen 14.00 en 17.00 heilig is en het gedurende die periode oké is om telefoonmeldingen uit te schakelen.

6. Bevorder een cultuur van mentorschap

Software development vindt plaats in een hyperdynamische omgeving en heeft meer dan welke andere branche ook professionals nodig die in staat zijn hun expertise continu te vergroten en zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Door een cultuur van mentoring en coaching te promoten kunnen bedrijven leiderschap binnen hun teams stimuleren. Mentoring is niet alleen bedoeld voor junior developers. Iedereen in het team kan van elkaar leren en elkaar begeleiden. Software developers moeten continu nieuwe vaardigheden aanleren en zo meerwaarde creëren voor de organisatie.

7. Bevorder innovatie en voortdurende verbetering

"Innovation often doesn’t come through one breakthrough idea but a relentless focus on continuous improvement." (c) Elon Musk
 

Stimuleer innovatie en 'extra moeite' tijdens het samenstellen van een software development team. Middelgrote en grote organisaties geven er uiteindelijk vaak de voorkeur aan om geleide innovatieprocessen op te tuigen en innovatiesoftware te gebruiken. Als je echter een team van tien bent en nog niet klaar voor meer uitgaven, houd het dan simpel. Neem ideeën van je developerteam regelmatig samen door om verbeterpunten te ontdekken en maak tijd voor sprintbeoordelingen.

8. Bied alle tools die je team nodig heeft

Zorg dat je developerteam over alle tools beschikt die het werk gemakkelijker en sneller maken. Vraag alle teamleden afzonderlijk welke software en hardware ze missen.

Teamleiders voor software development bevelen JIRA, Clickup en Trello aan, vaak in combinatie met Atlassian-tools zoals Bitbucket en Confluence. Je kunt ook kiezen voor producten zoals Microsoft TFS of VSTS.

Als je meer wilt weten over de mogelijkheden om offshore developers bij ons in te huren, vul dan het onderstaande contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

TAKE A 360° TOUR OF OUR OFFICES

Kyiv

Office 360

Kharkiv

Office 360
Weet je niet waar je moet beginnen?
Neem contact op
name

Grid Dynamics Writers Team

Grid Dynamics Writers Team is a team of passionate creative writers, content marketers, designers who vigorously research internet as well as cooperate with developers and our recruitment team to provide you with top-notch material about tech, salary trends, development team hiring and management tips as well as up-to-date information about IT tech talent market around the world.

Rate this article
5/5
(2 reviews)