Link copied to clipboard
Home Diensten Wereldwijde teamvergroting Blog Trends Het outstaffingmodel: een nieuwe benadering voor het inhuren van externe developers

Het outstaffingmodel: een nieuwe benadering voor het inhuren van externe developers

Trends
Best beoordeelde software ontwikkeingsl bedrijf

Krijg zorgvuldig geselecteerde tech-experts om uw team aan te vullen of bouw een hoogwaardige mobiele/web-app vanaf scratch.

Neem contact op

Eind jaren '90 kreeg de zakenwereld te maken met een nieuwe, snelgroeiende trend: outsourcing. De Amerikaanse technologiesector was een pionier in het uitproberen van een nieuwe benadering van zakendoen met de hulp van bedrijven van buiten de Verenigde Staten. Sindsdien zijn nearshore en offshore partnerschappen steeds gebruikelijker geworden voor zowel grote als kleine bedrijven.


Efficiëntie was in het verleden de belangrijkste reden om voor outsourcing te kiezen. Maar naarmate de tijd verstreek begon het klassieke outsourcingmodel gebreken te vertonen. Lage kwaliteit, slechte motivatie en onvoldoende begrip van bedrijfsprocessen onder werknemers van outsourcingproviders, gemiste deadlines, budgetoverschrijdingen en onvoorspelbare resultaten waren schering en inslag.

Enkele jaren later verscheen outstaffing als een alternatief om externe krachten aan te nemen. Hoewel je in feite je werk nog steeds uitbesteedt, geeft outstaffing je meer controle over het product doordat je je externe werknemers rechtstreeks beheert. In de ICT wordt het outstaffingmodel gebruikt door SAAS-bedrijven en startups maar ook door het mkb en internationale bedrijven.

Wat betekent outstaffing en hoe werkt het?

Outstaffing is een indirect dienstverband waarbij Bedrijf X de diensten levert voor het bemannen, binnenhouden en begeleiden van voltijdkrachten voor Bedrijf Y. Bedrijf X dekt ook de juridische aspecten van de samenwerking, organiseert de werkruimte en de technische ondersteuning van het team, betaalt de salarissen, werft nieuwe mensen en verzorgt de administratie (HR).

In Amerika kom je outstaffing meestal tegen onder de noemer 'contracting', in Europa 'subcontracting' of 'offshoring', in Australië 'talent outsourcing' of 'contract worker'. Het woord 'outstaffing' is een samentrekking van de woorden 'outsourcing' en 'staff'.

Laten we eens kijken naar een hypothetische situatie. De CEO van NedTech, een Nederlands technologiebedrijf, besluit een team van specialisten in Polen in dienst te nemen. Na onderzoek te hebben gedaan en met collega-ondernemers te hebben gesproken besluit het bedrijf samen te werken met ProDeveloper, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het samenstellen van teams van specialisten. NedTech stuurt ProDeveloper functiebeschrijvingen en de vereisten voor de openstaande posities. ProDeveloper zoekt geschikte kandidaten, die NedTech vergelijkt en waarmee het gesprekken voert, waarna NedTech een keuze maakt. NedTech tekent de contracten met ProDeveloper, terwijl ProDeveloper contracten tekent met de developers. Op deze manier werft NorthDevTech indirect fulltime personeel dat technisch gesproken in dienst is van ProDeveloper. Zo breidt het Nederlandse bedrijf NedTech zijn team uit met een in het buitenland gevestigde bedrijf.

Een gids voor nearshore software development in Oost-Europa

Marktstatistieken voor softwareontwikkeling van de tech-landen - Polen, Oekraïne, Roemenië, Tsjechië, Hongarije, Bulgarije, Wit-Rusland en Kroatië.Bij 'klassieke' outsourcing werkt het bedrijf samen met een outsourcingprovider die de volledige verantwoordelijkheid voor het managen van werknemers en de uitvoering van het project op zich neemt. De outsourcingtarieven omvatten de kosten van het teambeheer en overheadkosten die de leverancier maakt om de salarissen van de werknemers te dekken, plus een risico-opslag. Dit verklaart waarom outstaffing gemiddeld 20 tot 30 minder kost dan outsourcing.

De belangrijkste voordelen van outstaffing — voor welke bedrijven is het geschikt?

Een van de belangrijkste voordelen van outstaffing is dat het het groeiende tekort aan talent in de tech-industrie kan dekken. Outstaffing past bij techbedrijven die hun bestaande techteam op korte termijn willen uitbreiden en de controle willen houden over hun projecten.

In het beste geval heeft het bedrijf zelf de technische expertise om het remote team te beheren, terwijl de outstaffingprovider de rest faciliteert. Het is echter niet ongebruikelijk dat bedrijven projectmanagers inhuren via de outstaffingprovider.

Het cruciale onderscheid tussen outstaffing en outsourcing is dat bij outstaffing de klant het remote team rechtstreeks aanstuurt en zelf de volledige verantwoordelijkheid heeft voor de tijdige levering van het product en de kwaliteit ervan.

Bij outsourcing zorgt de technische leverancier voor het aansturen van het team en voor alle vereiste planning en tracking die moeten leiden tot de succesvolle levering van het product. De leverancier stuurt het technische team aan. In de meeste gevallen zal de leverancier het team bemannen met vaste developers.

Wat zijn de voor- en nadelen van outstaffing?

Voordelen Nadelen
De klant hoeft niet zelf op zoek naar specialisten. De provider levert projecten van de klant af met eigen technische mensen. De klant hoeft de loonadministratie van de remote teamleden niet te doen. Outstaffing vereist doorgaans technische expertise van de klant, hoewel het technisch management ook uitbesteed kan worden om niet-technische bedrijven te helpen bij het bouwen en onderhouden van hun producten.
De tarieven zijn lager dan bij outsourcing omdat er geen kosten zijn voor risicobeheer en overhead. De opdrachtgever heeft volledige controle over de werkdruk van het outstaffing team. De verantwoordelijkheid voor de succesvolle en tijdige levering ligt bij de klant zelf, niet bij de provider.
 
De outstaffingprovider is verantwoordelijk voor de administratieve processen zoals salarisadministratie en werving, waardoor de klant zich kan concentreren op het managen van het team. De klant is meer tijd kwijt aan het kiezen van kandidaten met het juiste senioriteitsniveau voor hun projecten.

Hoe helpt het outstaffingmodel de ontwikkelingskosten te optimaliseren?

Binnen het outstaffingmodel kunt je een remote team hebben zonder een nieuw filiaal of kantoor voor de software developers te hoeven openen. Als klant hoef je geen recruiters, juristen, accountants en facility managers in te huren, omdat die al werken voor de outstaffingprovider. Ondertussen kun je je interne bedrijfsprocedures implementeren met behulp van de infrastructuur en expertise van de outstaffingprovider.

Laten we nu eens dieper ingaan op de kosten van outstaffing. Het is moeilijk om het gemiddelde tarief van een outstaffer te berekenen, aangezien de tarieven variëren per specialist. Toch is de kostenstructuur voor outstaffing vrij transparant. Het omvat het nettosalaris van de developer en een vergoeding voor de provider.

how outstaffing model reduces costs

Hoe het outstaffingmodel de ontwikkelingskosten optimaliseert

Een outsourcingbedrijf is verantwoordelijk voor de levering van het eindproduct. Daarom omvat de kostenstructuur voor outsourcing kosten voor het beheersen van risico's die verband houden met een succesvolle levering. Bovendien dekken de tarieven voor outsourcing kosten die verband houden met niet-technische mensen, zoals bedrijfsanalisten en projectmanagers. Het nettosalaris van de developers varieert niet veel tussen outsourcingbedrijven, maar overheadkosten kunnen wel verschillen.

Het proces van samenwerking met een outstaffingpartner

process of cooperation outstaffing company

Het proces van samenwerking met een outstaffingpartner

Fase 1. Introductiebijeenkomst: bespreking van de behoeften van de klant

 1. Gesprek over de vereisten

 2. Een team voorbereiden op vervolggesprekken

De eerste fase van samenwerking begint als de klant een outstaffingprovider heeft gekozen en het eerste contact heeft gelegd. Tijdens de eerste fase vertelt de klant over de behoeften van het bedrijf en de provider geeft aan wat het kan leveren. De klant kan bijvoorbeeld developers nodig hebben voor productondersteuning of voor nieuwe software. De provider bereidt een team voor op de volgende fase: een workshop over het definiëren van de activiteiten van het bedrijf van de klant.

Fase 2.  Workshop: verwachtingen en doelen definiëren

 1. Beoordelen van prioriteiten, processen, documentatie

 2. Definiëren van teamsamenstelling

Normaal gesproken stelt een outstaffingprovider een operationeel team samen dat de nodige specialisten bevat, zoals recruiters, competentiemanagers en een vertegenwoordiger van het hogere management. Het team verdiept zich in de bedrijfsprocessen, de bedrijfscultuur en de samenstelling van de technische teams, hun rolverdeling en het productontwikkelingsplan en de functionele vereisten van het product.

Zodoende weet de outstaffingprovider hoe het bedrijf in grote lijnen functioneert, wat het verwachte resultaat is en welke technisch krachten moet worden ingehuurd om de doelen te bereiken. Indien nodig overlegt de outstaffingprovider met de opdrachtgever over de optimale teamgrootte en -samenstelling.

Fase 3. Werving: zoeken, pre-screening, feedback

 1. De recruiter van het outstaffingbedrijf deelt cv's van veelbelovende kandidaten

 2. Pre-screening middels gesprekken om de ervaring en motivatie van kandidaten te kunnen bepalen

Vervolgens wordt het wervingsproces gestart aan de kant van de outstaffingprovider. Hun recruiter maakt gebruik van kandidaatfiches en voert pre-screeninggesprekken met geschikte kandidaten. Wanneer een kandidaat past bij de bedrijfscultuur van de opdrachtgever en zijn ervaring relevant is, stuurt de recruiter zijn cv met commentaar naar de opdrachtgever voor feedback.

Een snelle reactie is in deze fase cruciaal, omdat de klant en de recruiter hun visies op het teamlid moeten afstemmen. Bij outstaffing wordt elke developer exclusief voor de klant gerekruteerd. Hierdoor is de klant verzekerd van een goed passend teamlid met de juiste expertise.

Fase 4. Sollicitatiegesprekken: evaluatie van kandidaten

 1. Feedback van klant naar recruiter

 2. Feedback over kandidaten

 3. De klant evalueert de soft en hard skills van de kandidaat

Nadat de klant zijn mening heeft gegeven over de cv's van potentiële teamleden en een aantal van hen heeft uitgekozen voor verdere gesprekken, plant de recruiter gesprekken met de geselecteerde kandidaten. Normaal gesproken doorlopen kandidaten twee sollicitatierondes. De eerste ronde is een beoordeling van de soft skills van de kandidaat. De ronde wordt uitgevoerd door de klant, met als doel de culturele fit van de kandidaat te bepalen.

De tweede ronde is een technisch interview met de klant. Als één gesprek niet volstaat om een definitieve beslissing te nemen, organiseren klanten technische tests om de geschiktheid van de kandidaat te kunnen bepalen.

Fase 5. Inhuurproces: onboarding en HR

 1. HR-manager introduceert alle communicatiekanalen

 2. Ervoor zorgen dat nieuwe developers hun rollen en taken begrijpen

 3. Alle processen afhandelen, toegang verlenen, werkplekken inrichten

Als de klant besluit een van de geïnterviewde kandidaten in dienst te nemen en de kandidaten de functie hebben geaccepteerd, begint de facility manager van het outstaffingbedrijf met het instellen van de hardware en software voor de nieuwe medewerkers. Bij een gevestigd outstaffingbedrijf zal een nieuwe medewerker alles klaar hebben staan voor zijn eerste werkdag en kan hij het onboardingproces doorlopen.

De outstaffingprovider faciliteert de communicatie tussen partijen door de accountmanagers, juristen, accountants en andere specialisten aan elkaar te introduceren. Een soepel en snel onboardingproces is de sleutel tot succes. Een accountmanager moet ervoor zorgen dat de nieuwe medewerker zijn rol begrijpt, toegang heeft tot alle systemen en alle communicatiekanalen kan gebruiken.

Fase 6. Werk in uitvoering: Advies en ondersteuning

 1. HR-advies, prestatiebeoordelingen

 2. Klant stuurt team direct aan; tussentijdse beoordelingen

Tijdens de samenwerking hebben de klant en de provider tussentijdse gesprekken om zaken af te stemmen en feedback te delen. Ook kan de klant met de provider overleggen over praktische vragen zoals verloning en werkplekken.

Wat is de rolverdeling in het outstaffingmodel?

Role distribution in outstaffing model

Rolverdeling in outstaffingmodel

Het outstaffingmodel vereist actieve betrokkenheid van beide partijen. De klant moet zijn dedicated remote team actief beheren, terwijl de outstaffingprovider zich concentreert op een comfortabele werkomgeving voor werk en groei.
Wervingsteam
 • Organiseert de communicatie met de klant
 • Stimuleert het wervingsproces
 • Verzamelt cv's en screent kandidaten vooraf
HR-team
 • Vergemakkelijkt prestatiebeoordelingen
 • Communiceert voordelen en vergoedingen aan werknemers
 • Leidt alle retentieactiviteiten
Cliënt
 • Beheert remote teamleden
 • Neemt actief deel aan prestatiebeoordelingen en deelt feedback
 • Beheerst het ontwikkelingsproces en eindresultaat
Juridisch en financieel team
 • Verwerkt salarisadministratie en contracten
 • Bereidt documentatie voor
 • Voert vergoedingen en belastingbetalingen uit
Facility management
 • Beheert werkstations
 • Ondersteunt faciliteiten op hoog niveau
 • Bouwt aan de gemeenschap
ICT support team
 • Beheert alle problemen met betrekking tot de internetverbinding
 • Stelt alle software en hardware in
 • Stelt werkomgeving in voor projecten

Hoe kies je een outstaffingpartner?

Een outstaffingpartner kiezen is makkelijk als je weet wat je moet vragen. Als je het niet zeker weet, is hier een handige handleiding die we hebben geschreven om je te helpen: De enige checklist die je ooit nodig zult hebben om een betrouwbare outstaffingprovider te kiezen. Als een kleine preview hebben we de drie belangrijkste aspecten opgeschreven waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van een outstaffingprovider.
Aantal jaren op de markt Certificatie
 
Persoonlijke indruk over serviceprovider
Een bedrijf met 5-10 jaar ervaring heeft een grotere pool van talent en een sterk merk. Technisch talent is de kern van het outstaffingmodel en het aantrekken van goede developers is van het grootste belang voor elke outstaffer. Certificatie geeft aan of een outstaffer competent genoeg is om diensten te leveren die voldoen aan internationale normen. Bovendien tonen certificaten aan dat een bedrijf investeert in de professionele groei van zijn medewerkers. Of een bedrijf goed kan communiceren kun je vaak al vanaf het eerste contact merken. Als klant moet je speciale aandacht besteden aan de manier waarop potentiële outstaffing-partners reageren op je vragen of verzoeken.

Op zoek naar een outstaffingpartner in Kiev?

Grid Dynamics is een Nederlands outstaffingpartner met vier vestigingen in Oekraïne. Onze grootste vestiging staat in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Dit kantoor van 1840 m² biedt plaats aan meer dan 160 medewerkers en heeft voor elk project eigen kamers. Benieuwd hoe het kantoor eruit ziet? We leiden je graag persoonlijk rond, maar waarom zou je niet eerst een virtuele rondleiding maken? En terwijl je toch bezig bent, bekijk even de cv's van onze developers die nu beschikbaar zijn - misschien heeft iemand precies het soort expertise dat je nodig hebt. Zo niet, neem dan gerust contact met ons op en vertel ons meer over je project.
Weet je niet waar je moet beginnen?
Neem contact op
name

Grid Dynamics Writers Team

Grid Dynamics Writers Team is a team of passionate creative writers, content marketers, designers who vigorously research internet as well as cooperate with developers and our recruitment team to provide you with top-notch material about tech, salary trends, development team hiring and management tips as well as up-to-date information about IT tech talent market around the world.

Rate this article
4/5
(8 reviews)