ICT outsourcing


ICT outsourcing is het inschakelen van externe personen of middelen voor bepaalde ICT werkzaamheden. In plaats van bijvoorbeeld een nieuwe werknemer aan te nemen, huur je een werknemer van een gespecialiseerd bedrijf. Die persoon opereert als werknemer, maar krijgt zijn loon van het bedrijf dat hem outsourced. Naast werknemers kan er bijvoorbeeld ook externe partijen worden ingeschakeld voor opslag van data.  


ICT Outsourcing kan overal plaatsvinden

Door de globalisering en de ontwikkelingen van computertechnieken kan ICT outsourcing over de hele wereld plaatsvinden. Zo kan een bedrijf in Nederland haar data opslag outsourcen naar Duitsland en software development naar Oekraïne

Waarom doen bedrijven aan ICT Outsourcing?

Bedrijven die aan ICT outsourcing doen dit vaak omdat ze niet over de juiste kennis of mogelijkheden beschikken binnen de organisatie. Deze mogelijkheden of kennis huren ze van buiten, soms tijdelijk, in. In enkele gevallen worden gehele bedrijfstakken ingehuurd.

Wat zijn de nadelen van ICT outsourcing?

Laten we eerst beginnen met de nadelen, want ook met ICT outsourcing ontkom je niet aan het feit dat hier ook mindere aspecten aan kleven. Zo kunnen er taalbarrières ontstaan, zijn er verschillen in tijd, zijn er grotere reisafstanden en is er een andere cultuur.

1. Er kunnen taalbarrières ontstaan

  • Wanneer u bedrijfsonderdelen outsourced naar het buitenland kunnen er taalbarrières ontstaan. In Nederland halen wij een hoog niveau Engels, maar in het buitenland is dat niet altijd het geval. Met een taalbarrière kan er miscommunicatie ontstaan en kan het extra moeite kosten om uw wensen duidelijk over te brengen. Een outsourcing company biedt de mogelijkheid aan om geselecteerd personeel eerst te ontmoeten. Op die manier kunt u zelf inschatten of er eventueel miscommunicatie kan ontstaan. Over het algemeen hebben ICT personeel in andere een goed niveau Engels.

2. Verschillende tijdzones

  • De wereld is verdeeld in verschillende tijdzones. Wanneer het in Nederland bijvoorbeeld 5 uur is, is het in India half 10 in de avond. Dit kan voor communicatie problemen zorgen omdat er op andere momenten wordt gewerkt. Overigens hoeft dit niet direct een nadeel te zijn. Men kan ook zeggen dat het voordeel is omdat er dan bijna 24 uur kan worden gewerkt. Bovendien hebben outsource landen zoals Oekraïne bijna geen tijdsverschil met Nederland.

3. Andere cultuur dan in Nederland

  • Elk land heeft een eigen identiteit en cultuur. Wat normaal is in Nederland, kan in het buitenland anders naar worden gekeken. Ook op werkgebied zijn er verschillen. Sommige landen hebben bijvoorbeeld een hogere arbeidsethos dan andere landen of is er een sterke hiërarchische cultuur. Dit kan daarentegen ook een voordeel zijn. Het is belangrijk om de cultuur in een andere land te begrijpen om zo miscommunicatie en een onderbroken workflow te voorkomen.

Wat zijn de voordelen van ICT outsourcing?

Er zijn meer voordelen verbonden aan ict outsourcing dan nadelen. Zo kan het aanzienlijk besparen in de kosten, kan je bedrijfsprocessen makkelijker versnellen en is het vaak makkelijker om goed personeel te vinden.

 

1. Kostenbesparing door lagere kosten

De loonkosten van gekwalificeerd personeel van buiten Nederland is aanzienlijk lager dan gekwalificeerd personeel uit Nederland. Daarnaast zijn er in landen, zoals Oekraïne, meer belastingvoordelen dan in Nederland


2. Grote vijver om gekwalificeerd personeel te vinden

Het kan lastig zijn om goed gekwalificeerd personeel in Nederland te vinden omdat de vraag vaak hoger ligt dan het aanbod. Door outsourcing toe te passen zorgt u ervoor dat deze vijver groter wordt. In Oekraïne zijn bijvoorbeeld ontzettend veel hoog opgeleide ICT´ers te vinden voor zelfs lagere lonen.


3. Eigen personeel efficiënter inzetten

Wanneer u inzet op outsourcing van bedrijfsprocessen of werkzaamheden kunt u uw eigen personeel inzetten voor andere cruciale taken. 


4. Tijdwinst behalen

Wanneer u gekwalificeerd personeel zoekt komt hier veel meer bij kijken dan alleen iemand aannemen. Zo moet er eerst een vacature worden uitgezet en daaropvolgend sollicitatiegesprekken worden afgenomen. Dit kost allemaal erg veel tijd en gekwalificeerd personeel komt niet vanzelf aanwaaien. Outsource bedrijven hebben gekwalificeerd personeel van te voren al geselecteerd en weten zo direct wat het beste overeenkomt met uw wensen.

Ik wil mijn ICT outsourcen, wat zijn de vervolgstappen? 

Wanneer je van plan bent om je ICT te outsourcen naar het buitenland  is het belangrijk om een goede en betrouwbare partner vinden. Zij weten uit ervaring wat je nodig hebt en kunnen heel goed aanvoelen welke personen qua kennis en persoonlijkheid bij jouw bedrijf passen.

Het is belangrijk dat je eerst kennismaakt met een outsource bedrijf om je wensen duidelijk te maken. Tijdens zo'n kennismakingsgesprek weet het outsource bedrijf bijvoorbeeld of je een PHP programmeur, een NET developer nodig hebt en wat voor personen een goede match voor jouw bedrijf zijn. Vervolgens gaat het outsource bedrijf aan de slag en kijken ze binnen hun netwerk van programmeurs en andere specialisten. 

Benieuwd naar jouw mogelijkheden voor ICT outsourcing?